Giai Đoạn Chuyển Tiếp
​Xây Dựng Hội Thánh (2004-2009)

04/2004
Hội Thánh đã cậy ơn Chúa xây cất thêm một phòng thông công phía sau nhà thờ. Nhưng rồi nhu cầu phòng ốc cho việc học Kinh thánh của moi lớp tuổi trong Hội Thánh vẫn còn. Tôi con Chúa đã dốc lòng cầu nguyện khẩn thiết nài xin Chúa cho một cơ sở khác rộng rãi hơn, đủ phòng ốc cho nhu cầu của Hội Thánh. Chúa thương xót cho Hội Thánh tìm được cơ sở hiện tại với đầy đủ phòng ốc, đẹp đẽ, khang trang, rộng rãi, tọa lạc tại 3300 S. Bumby Avenue, Orlando, Florida 32806. Cơ sở này nguyên là của Hội-thánh Fort Gatlin Alliance Church Orlando.

2004 - 2009
Hội Thánh đã cậy ơn Chúa xây cất thêm một phòng thông công phía sau nhà thờ. Nhưng rồi nhu cầu phòng ốc cho việc học Kinh thánh của moi lớp tuổi trong Hội Thánh vẫn còn. Tôi con Chúa đã dốc lòng cầu nguyện khẩn thiết nài xin Chúa cho một cơ sở khác rộng rãi hơn, đủ phòng ốc cho nhu cầu của Hội Thánh. Chúa thương xót cho Hội Thánh tìm được cơ sở hiện tại với đầy đủ phòng ốc, đẹp đẽ, khang trang, rộng rãi, tọa lạc tại 3300 S. Bumby Avenue, Orlando, Florida 32806. Cơ sở này nguyên là của Hội-thánh Fort Gatlin Alliance Church Orlando.

2004 - 2009Theo sự phát triển của Hội thánh, từ nơi đây, Chúa đã thúc giục lòng con cái Chúa dấn thân, dâng đời sống mình hầu việc Chúa. Mục sư Nguyễn Hoài Nhơn, sau khi ra trường, hầu việc Chúa tại HT. Hawthorn, California đã trở về Orlando, cùng hầu việc Chúa với Ban Thanh Niên từ năm 1995, Ban Gia Đình Trẻ từ năm 2000 và sau là Mục sư Cộng Tác Quản Nhiệm đến 2014. Tháng 4 năm 2005, Mục sư Nhiệm Chức Đoàn Anh Dũng chính thức nhậm chức Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Ân Điển tại Detroit, Michigan. Tháng 7/2006, Mục sư Phạm Hồng Lạc & Mục sư Nguyễn Nam Trung được tấn phong Mục sư tại Hội Đồng Giáo Hạt lần thứ 31. Mục sư Trung tiếp tục hầu việc Chúa với Ban Thanh Niên & Mục vụ Anh ngữ của Hội thánh đến năm 2014. Mục sự Lạc tiếp tục hầu việc Chúa với Hội thánh cho đến nay, dù đã hưu hạ. Tháng 6/2008, Mục sư Nhiệm Chức Đoàn Anh Dũng được tấn phong Mục sư.  Tạ ơn Chúa.