top of page

Hình Ảnh Sinh Hoạt 

Ảnh Thờ Phượng Hàng Tuần

​Tết Canh Tý

​Ngày Phụ Nữ Tin Lành

​Ảnh Lưu Trữ

ThanksGiving

​Giáng Sinh 2019

​Ngày Thanh Tráng

Mục Sư Tiền Nhiệm

Hình Ảnh Kỷ Niệm 10 Năm Chuyển Về Cơ Sở Mới

bottom of page