top of page
Mục Sư Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2022-2023
BCH 05.jpg

​Thành Viên Ban Chấp Hành

(Thứ tự trừ trái qua)

 • Chấp Sự Nguyễn Lê Huỳnh

 • Chấp Sự Phan Minh Vũ

 • Chấp Sự Hồng Bich Holly Thomas

 • Chấp Sự Đặng Thị Hoa

 • ​Chấp Sự Dương Mỹ Dung

 • Thầy David Pham - Youth Pastor

 • Mục Sư Ông Thái An - Quản Nhiệm

 • ​Chấp Sự Phạm Nguyên Hùng

 • Chấp Sự Huỳnh Khưu Thinh

 • Chấp Sự Trương Triệu Vinh

 • Truyền Đạo Phạm Quốc Tế

IMG_4066-1.jpg
 • TĐ. David Pham - Youth Pastor

 • Mục Sư NC Ông Thái An - Quản Nhiệm

 • TĐ. Phạm Quốc Tế, Phụ Tá Quản Nhiệm

bottom of page