Mục Sư Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2021
DSC00207.jpeg

​Thành Viên Ban Chấp Hành

(Thứ tự trừ trái qua)

 • Chấp Sự Đặng Xuân Phúc

 • Chấp Sự Nguyễn Tấn Thiên Huy

 • ​Chấp Sự Nguyễn Thị Mỹ Dung

 • Chấp Sự Nguyễn Minh Tâm

 • Chấp Sự Trương Triệu Vinh

 • Thầy David Pham - Mục Sư Thanh Niên

 • Mục Sư NC Ông Thái An - Quản Nhiệm

 • Truyền Đạo Phạm Quốc Tế

 • Chấp Sự Phan Minh Vũ

 • Chấp Sự Hong Bich Holly Thomas

 • ​Chấp Sự Phạm Nguyên Vũ