top of page

Địa Chỉ Hội Thánh

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL 3300 South Bumby AvenueOrlando, FL 32806

Thông Tin Liên Lạc

Mục sư Ông Thái An, Quản Nhiệm

TĐ. Phạm Quốc Tế, Phụ Tá Quản Nhiệm

TĐ. David Phạm, Assistant Pastor

 

Nguyễn Lê Huỳnh, Thư Ký Hội Thánh

Ô. Đặng Lưu Phương, Trưởng Ban Nam Giới

  • Phone: 407-697-7217

B. Hồ Thị Nhuận, Trưởng Ban Phụ Nữ

  • Phone: 407-697-7217

C. Đăng thị Hoa, Trưởng Ban Thanh Tráng

  • Phone: 407-970-4889

 A. Nguyễn Tấn Thiên Huy, Trưởng Ban F.A.I.T.H

  • Phone: 817-899-7497

Nicole Yến Nhi Nguyễn, Trưởng Ban Thanh Niên

  • Phone: 321-310-4913

Church Outside.jpg
bottom of page