About the C&MA

We desire to know Jesus Christ as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King and to complete His Great Commission.

Together as a Christ-centered, Acts 1:8 family, we will Love, Proclaim, Reach, and Launch.

ADDRESS

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
3300 South Bumby Avenue
Orlando, FL 32806

(407) 816-5888

Hội Thánh Tin Lành CMA Orlando - 2019

Địa Chỉ Hội Thánh

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL 3300 South Bumby AvenueOrlando, FL 32806

Thông Tin Liên Lạc

Mục sư NC. Ông Thái An, Quản Nhiệm

Nguyễn Minh Tâm, Thư Ký

Phạm Nguyên Vũ

Đặng Lưu Phương, Trưởng Ban Nam Giới

  • Phone: 407-697-7217

Hồng Bích Thomas, Trưởng Ban Phụ Nữ

  • Phone: 321-262-6165

Nguyễn Lê Huỳnh, Trưởng Ban Thanh Tráng

  • Phone: 407-968-3375

Trương Thái-An, Trưởng Ban F.A.I.T.H

  • Phone: 321-439-8554

Thiên-Bảo Phạm, Trưởng Ban Thanh Niên

  • Phone: 407-334-5680