Địa Chỉ Hội Thánh

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL 3300 South Bumby AvenueOrlando, FL 32806

Thông Tin Liên Lạc

Mục sư NC. Ông Thái An, Quản Nhiệm

Phạm Nguyên Vũ, Thư Ký

Ô. Đặng Lưu Phương, Trưởng Ban Nam Giới

  • Phone: 407-697-7217

B. Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Ban Phụ Nữ

  • Phone: 407-968-9804

C. Đăng thị Hoa, Trưởng Ban Thanh Tráng

  • Phone: 407-970-4889

 C. Đặng Diễm Ngân, Trưởng Ban F.A.I.T.H

  • Phone: 407-697-7209

Thiên-Bảo Phạm, Trưởng Ban Thanh Niên

  • Phone: 407-334-5680

About the C&MA

We desire to know Jesus Christ as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King and to complete His Great Commission.

Together as a Christ-centered, Acts 1:8 family, we will Love, Proclaim, Reach, and Launch.

ADDRESS

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
3300 South Bumby Avenue
Orlando, FL 32806

(407) 816-5888

Hội Thánh Tin Lành CMA Orlando - 2020