top of page

Địa Chỉ Hội Thánh

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL 3300 South Bumby AvenueOrlando, FL 32806

Thông Tin Liên Lạc

Mục sư Ông Thái An, Quản Nhiệm

TĐ. Phạm Quốc Tế

TĐ. David Phạm, Assistant Pastor

Phạm Nguyên Vũ, Thư Ký Hội Thánh

Ô. Đặng Lưu Phương, Trưởng Ban Nam Giới

  • Phone: 407-697-7217

B. Hồ Thị Nhuận, Trưởng Ban Phụ Nữ

  • Phone: 407-697-7217

A. Từ Khánh Quyền, Trưởng Ban Trung Tráng Niên

  • Phone: 407-913-3178

 A. Nguyễn Tấn Thiên Huy, Trưởng Ban F.A.I.T.H

  • Phone: 817-899-7497

Kaithlyn Trương, Youth Group President

  • Phone:

Evan Nguyễn, College & Career Ministry

  • Phone:

Church Outside.jpg
bottom of page