top of page

Địa Chỉ Hội Thánh

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL 3300 South Bumby AvenueOrlando, FL 32806

Thông Tin Liên Lạc

Mục sư NC. Ông Thái An, Quản Nhiệm

TĐ. Phạm Quốc Tế, Phụ Tá Quản Nhiệm

TĐ. David Phạm, Assistant Pastor

 

Phạm Nguyên Vũ, Thư Ký Hội Thánh

Ô. Trương Chí Linh, Trưởng Ban Nam Giới

  • Phone: 407-962-6887

B. Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Ban Phụ Nữ

  • Phone: 407-968-9804

C. Đăng thị Hoa, Trưởng Ban Thanh Tráng

  • Phone: 407-970-4889

 C. Đặng Diễm Ngân, Trưởng Ban F.A.I.T.H

  • Phone: 407-697-7209

Thiên-Bảo Phạm, Trưởng Ban Thanh Niên

  • Phone: 407-334-5680

Church Outside.jpg
bottom of page