top of page
Ocean

Thông Báo

Cầu Thay/ Prayer Requests:

 • Tiếp tục cầu nguyện cho C. Alice, A. Nguyễn Hùng Kiệt, bé Ái Vy để Chúa chữa lành cơn bệnh nan y.

 • Xin Chúa tiếp tục cho Ông MS Drummond, Ô Hồ Thoàng, Bà Mục sư Huỳnh Diệu Hồng, Bà Phan Văn Vân (thân mẫu chị Kim Thoa & BS. Nam), Bà Đoàn Thảo, anh Chế Anh Tuấn, anh Lê Việt Cường được hoàn toàn bình phục. 

 • Xin cầu nguyện để Chúa ban cho BCHHT được sự khôn ngoan trong việc chọn đúng nhà thầu có chuyên môn và chất lượng tốt để sữa chữa nóc nhà thờ của HT.

 • Xin Chúa cũng đến thăm viếng & chữa lành bệnh cho c. Thảo (con gái cô chú Lực). Xin Chúa cũng cho chị cùng quý tân tín hữu mới tin Chúa trong dịp Lễ Tạ ơn & Giáng Sinh 2022 vừa qua được đứng vững trong đức tin và trưởng thành trong Chúa mỗi ngày (C. Hòa, Ô. Long Nguyễn, Ô. Đức Nguyễn, A. Thái Nguyễn & C. Thanh). Xin Chúa cũng cho E. Steven Tạ (cháu của OB Tạ V. Lực) cũng được giữ vững đức tin.

 • Xin Chúa cho A Nguyễn Tâm và Ô. Lê Đức giữ vững được đức tin và trung tín trong việc hoàn tất lớp giáo lý Báp-têm qua sự hướng dẫn cùa TĐ Phạm Quốc Tế. Và xin Chúa cho những người thân của các vị này cũng sớm tiếp nhận Chúa (B Nhiên, C Linh, các cháu Duyên & Uyên)

 • Xin Chúa tể trị và ban ơn lên công việc Chúa tại Giáo Hạt VN Hoa Kỳ, cho MSGHT Lâm Thời Phạm Hùng & Ban Chấp Hành GH được ơn Chúa, hầu việc Chúa trong tinh thần kính sợ Chúa; cho tôi con Chúa được sự bình tâm và tin vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời chứ không phải vào một cá nhân nào.

 • Xin Chúa chúc phước lên việc tìm mời, chọn một MSGHT mới cho GHVN Hoa Kỳ nhiệm kỳ tới.     

 • Xin Chúa cho ÔB. Mục sư Hồ Hiếu Hạ được bình an, tiếp tục hầu việc Chúa trong ơn Chúa ban, đặc biệt trong việc rao truyền danh Chúa.

1. Tối thứ Tư 15/3/23 - Lớp Học Kinh Thánh Hàng Tuần             

 • Lớp bắt đầu lúc 7:30 PM qua zoom.

2. Thứ Sáu 17/3/23 - Các Buổi học Kinh Thánh & Cầu Nguyện Hàng Tuần            

 • Ban Nam Giới - Phụ Nữ lúc 7:00 PM,  qua zoom. 

 • Ban FAITH & Thanh Niên học Kinh Thánh lúc 7:30 PM tại nhà thờ. 

 • Ban Thanh Tráng cùng cầu nguyện & học chung Kinh Thánh với HT lúc 8:00 PM  qua zoom. 

3.  Chúa Nhật 19/3/23

 • Giờ Tĩnh Nguyện & Các lớp Trường Chúa Nhật trở lại bình thường (The Morning Devotion time & All Sunday School classes will resume this Sunday.  Xin quý con cái Chúa tránh tập hát trong giờ trường Chúa nhật để sự học Lời Chúa không bị ảnh hưởng.

 • Thờ Phượng Chúa: 

  • Việt Ngữ: Tại phòng nhóm chính và qua livestream @ https://www.tinlanhorlando.com/ lúc 10:45 AM.

  • English service @ the gym @10:45 AM.  Everyone is welcome to join! The sermon will be recorded and posted on our church website:  @ https://www.tinlanhorlando.com

  • Ban hát đặc biệt của HT tập hát ngay sau giờ thờ phượng để tôn vinh Chúa nhằm dự lễ Kỷ Niệm 20 năm thành lập HT Nazarene vào ngày 19/3/23

  • Ban hát của HT tập hát cho chương trình truyền giảng Thương khó & Phục sinh @2PM

4.  Dâng Hiến/ Offerings 

 • Xin quý Hội thánh vui lòng gởi check Dâng Hiến đến nhà thờ theo điạ chỉ 3300 S. Bumby Ave.  Orlando, FL. 32806 (Please send the Offering checks to the church address). 

 • Xin viết rõ trong check: Vietnamese Alliance Church (vì nhà bank yêu cầu, nếu viết tắt V.A.C, họ sẽ không nhận check)

 • Quỹ Tương Trợ/ Mutual - Support Fund của Hội thánh vẫn tiếp tục nhận tiền dâng của quý con cái Chúa. 

 • Quỹ Sinh Viên Thần Học của HT, đặc biệt cho sinh viên học Thần Học Mục Vụ (tiếng Anh) tại Hoa Kỳ/ Scholarship Fund for Theological students (especially English speaking)   

 • Quỹ Cơ Sở HT. Xin quý Hội thánh tiếp tục cầu nguyện và dự phần trong việc dâng hiến cho việc bảo trì cơ sở nhà Chúa.

Chương Trình Hàng Tuần:

Thứ Tư |  Every Wednesday

7:30 PM:

Chương trình học Kinh Thánh thứ tư hàng tuần online

Weekly Wednesday Bible study online

Thứ Sáu |  Every Fridays

7:00 PM:

Ban Nam Giới, Ban Phụ Nữ học Kinh Thánh và cầu nguyện qua zoom hoặc gọi điện thoại. 

7:30 PM: 

Ban F.A.I.T.H học Kinh Thánh và cầu nguyện online

F.A.I.T.H. weekly prayer meeting and Bible study online

Ban Thanh Niên - Bible study 

8:00 PM:

Chương trình Cầu nguyện & Học Kinh Thánh hàng tuần của Hội Thánh. 

 Chúa Nhật | Every Sunday:

9:00AM - 9:30 AM:

Tĩnh Nguyện - Prayer & Devotion

9:45AM - 10:30AM:

Trường Chúa Nhật | Sunday School: 9:45am-10:30am

10:45AM:

Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ

Lưu Ý: Chúa Nhật đầu tháng sẽ không có chương trình Anh Ngữ

Children’s Ministry (CM) | Mục vụ Thiếu Niên-Thiếu Nhi (TN-TN) (cho các em nhỏ đến lớp 8 | for children up to 8th grade) - xin mời quý vị gặp Ban hướng dẫn Thiếu Niên-Thiếu Nhi (Children’s Ministry) sau giờ thờ phượng (c. Thái-An, c.Thảo, c.Diễm-Ngân) để ghi danh & bàn về các mục vụ cho các em.

 

Nếu quý vị có muốn cho con/em/cháu của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần pre-music, xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai: dieumai78@hotmail.com

bottom of page