Thông Báo

Hội Thánh sẽ mở cửa cơ sở lại cho các sinh hoạt của Hội thánh vào đầu tháng Bảy, các lớp học Kinh Thánh thứ Tư, Học Kinh Thánh & Cầu Nguyện thứ Sáu của HT và các sinh hoạt thường lệ của các Ban.. cũng sẽ tổ chức tại cơ sở nhà Chúa.

Riêng zoom cho lớp KT thứ Tư vẫn được tiến hành song song với lớp học.

Việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và "giữ khoảng cách giao tiếp" theo hướng dẫn của CDC vẫn tiếp tục được thực hiện trong các sinh hoạt.

Dâng Hiến:  Xin quý Hội thánh vui lòng gởi check đến nhà thờ at 3300 S. Bumby Ave.  Orlando, FL. (Please send the Offering checks to the church address). 

Xin viết rõ trong check: Vietnamese Alliance Church (vì nhà bank yêu cầu, nếu viết tắt V.A.C, họ sẽ không nhận check).​

The church will re-open door for all church activities in person at church.

Wearing masks, frequently washing hands and social distancing practice per CDC guidelines continue to be implemented while conducting church activities.

1. Tối thứ Tư - Học Kinh Thánh hàng tuần online lúc 7:15 PM

2. Thứ Sáu - Học Kinh Thánh & Cầu Nguyện

 • Ban Nam Giới - Phụ Nữ lúc 7:00 PM. Link đã được gởi ra.

 • Ban Thanh Niên: lúc 7:00 PM qua Zoom.  Link đã được gởi ra trong thông báo của Ban Thanh Niên. 

 • Ban Thanh Tráng cùng cầu nguyện & học chung Kinh Thánh với HT lúc 8:00

3. Thứ Bảy 16/5/20 -  Dọn dẹp cơ sở nhà Chúa, chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại nhóm thờ phượng

 • Thời gian: 4:00 PM. 

 • Ngoài BCHHT, quý con cái Chúa nào có thể thu xếp được, xin được mời tới cùng tham dự hầu cho công việc được mau chóng.

4. Chúa Nhật 17/5/20 - HỘI THÁNH MỞ CỬA NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA TẠI NHÀ THỜ

 • Giai đoạn 1:

  • Hội thánh chỉ mở cửa ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa. 

  • Các sinh hoạt trong tuần vẫn tiếp tục thực hiện qua zoom như học KT tối thứ Tư, Cầu Nguyện & học KT tối thứ Sáu, Weekly Bible của BTN... cho đến khi có thông báo mới

 • Trường Chúa Nhật sẽ được tiến hành tại nhà thờ và cùng sử dụng zoom song song

  • Trường Chúa Nhật lớp tiếng Việt lúc 9:45 AM

  • Các lớp Sunday school, 3rd, 4th & 5th grades, Middle School, High School - College, English Speaking Adult sẽ được học song song tại nhà thờ & qua zoom lúc 9:45 AM.

Chương Trình Hàng Tuần:

Thứ Tư |  Every Wednesday

7:30 PM:

Chương trình học Kinh Thánh thứ tư hàng tuần tại nhà thờ.

Weekly Wednesday Bible study at church.

Thứ Sáu |  Every Fridays

7:00 PM:

Ban NG, Ban PN, Ban TN - học Kinh Thánh và cầu nguyện qua mạng hoặc gọi điện thoại 

7:30 PM: 

Ban F.A.I.T.H học Kinh Thánh và cầu nguyện trong 3 tối thứ Sáu đầu tháng

F.A.I.T.H. weekly prayer meeting and Bible study @ 7:30pm on the first 3 Fridays of each month. 

8:00 PM:

Chương trình cầu nguyện của HT, sinh hoạt và vui chơi thể thao cho mọi người. Có chương trình đặc biệt cho các em Thiếu Niên.

Xin mọi người cầu nguyện và đem con em chúng ta đến nhà thờ để tham dự đông đủ.

Cần nhiều bàn games & games cho các em, nếu có xin quý vị đem đến nhà thờ để dự phần và liên lạc với A. Trương T. Vinh tại số 321-439-8560. 

Có các môn thể thao và trò chơi chẳng hạn như: cầu lông, ping pong, banh bàn, bóng chuyền, bống rổ, cờ tướng, cờ tỷ phú v.v….

Prayers, Praise & Worship and family sports for everyone, especially for kids.  Please pray and plan to attend and be sure to bring the children.  We need and welcome donations of games of all kinds for our kids / youths, please contact Mr. Vinh accordingly. 

 Chúa Nhật | Every Sunday:

9:00AM - 9:30 AM:

Tĩnh Nguyện - Prayer & Devotion

9:45AM - 10:30AM:

Trường Chúa Nhật | Sunday School: 9:45am-10:30am

10:45AM:

Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ

Lưu Ý: Chúa Nhật đầu tháng sẽ không có chương trình Anh Ngữ

1:00PM - 1:30PM:

Lớp Việt Ngữ | Vietnamese class

Children’s Ministry (CM) | Mục vụ Thiếu Niên-Thiếu Nhi (TN-TN) (cho các em nhỏ đến lớp 8 | for children up to 8th grade) - xin mời quý vị gặp Ban hướng dẫn Thiếu Niên-Thiếu Nhi (Children’s Ministry) sau giờ thờ phượng (c. Thái-An, c.Thảo, c.Diễm-Ngân) để ghi danh & bàn về các mục vụ cho các em.

 

Nếu quý vị có muốn cho con/em/cháu của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần pre-music, xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai: dieumai78@hotmail.com

About the C&MA

We desire to know Jesus Christ as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King and to complete His Great Commission.

Together as a Christ-centered, Acts 1:8 family, we will Love, Proclaim, Reach, and Launch.

ADDRESS

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
3300 South Bumby Avenue
Orlando, FL 32806

(407) 816-5888

Hội Thánh Tin Lành CMA Orlando - 2020