About the C&MA

We desire to know Jesus Christ as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King and to complete His Great Commission.

Together as a Christ-centered, Acts 1:8 family, we will Love, Proclaim, Reach, and Launch.

ADDRESS

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
3300 South Bumby Avenue
Orlando, FL 32806

(407) 816-5888

Hội Thánh Tin Lành CMA Orlando - 2019

Thông Báo

Chúa Nhật Jan. 26th, 2020

10:45 AM

  • Chương Trình Thờ Phượng Chúa Việt Ngữ & Anh Ngữ: Mục sư QN Ông Thái An.  

  • Hội Đồng Thường Niên (HĐTN) lần thứ 45 – Tường trình sinh hoạt, sổ sách & tài chánh HT năm 2019

Thứ Bảy Feb. 1st, 2020

9:00 - 9:30 AM

  • Thăm Viếng Chứng Đạo

7:00 PM

  • Chương Trình Mừng Xuân Canh Tý

Chúa Nhật Feb. 2nd, 2020

10:45 AM

  • Chương Trình Thờ Phượng Chúa Việt Ngữ & Anh Ngữ: Mục sư QN Ông Thái An.  

Chúa Nhật Feb. 9th, 2020

10:45 AM

  • Chương Trình Thờ Phượng Chúa Việt Ngữ & Anh Ngữ: Mục sư QN Ông Thái An.  

  • Ngày Hội Đồng Truyền Giáo

Thứ Bảy Feb. 29th, 2020

2:00 PM

  • Lễ tưởng niệm cố MSGS Jim Livingston tại HTTL Orlando.

7:00 PM

  • Chương Trình Mừng Xuân Canh Tý

Chương Trình Hàng Tuần:

Thứ Tư |  Every Wednesday

7:30 PM:

Chương trình học Kinh Thánh thứ tư hàng tuần tại nhà thờ.

Weekly Wednesday Bible study at church.

Thứ Sáu |  Every Fridays

7:00 PM:

Ban NG, Ban PN, Ban TN - học Kinh Thánh và cầu nguyện tại nhà thờ.  Ban NG & PN gọi vào số điện thoại học K/T: 305-848-8888, nghe reo bấm số 1, rồi bấm 407-914-9664#1

7:30 PM: 

Ban F.A.I.T.H học Kinh Thánh và cầu nguyện trong 3 tối thứ Sáu đầu tháng

F.A.I.T.H. weekly prayer meeting and Bible study @ 7:30pm on the first 3 Fridays of each month. 

8:00 PM:

Chương trình cầu nguyện của HT, sinh hoạt và vui chơi thể thao cho mọi người. Có chương trình đặc biệt cho các em Thiếu Niên.

Xin mọi người cầu nguyện và đem con em chúng ta đến nhà thờ để tham dự đông đủ.

Cần nhiều bàn games & games cho các em, nếu có xin quý vị đem đến nhà thờ để dự phần và liên lạc với A. Trương T. Vinh tại số 321-439-8560. 

Có các môn thể thao và trò chơi chẳng hạn như: cầu lông, ping pong, banh bàn, bóng chuyền, bống rổ, cờ tướng, cờ tỷ phú v.v….

Prayers, Praise & Worship and family sports for everyone, especially for kids.  Please pray and plan to attend and be sure to bring the children.  We need and welcome donations of games of all kinds for our kids / youths, please contact Mr. Vinh accordingly. 

 Chúa Nhật | Every Sunday:

9:00AM - 9:30 AM:

Tĩnh Nguyện - Prayer & Devotion

9:45AM - 10:30AM:

Trường Chúa Nhật | Sunday School: 9:45am-10:30am

10:45AM:

Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ

Lưu Ý: Chúa Nhật đầu tháng sẽ không có chương trình Anh Ngữ

1:00PM - 1:30PM:

Lớp Việt Ngữ | Vietnamese class

Children’s Ministry (CM) | Mục vụ Thiếu Niên-Thiếu Nhi (TN-TN) (cho các em nhỏ đến lớp 8 | for children up to 8th grade) - xin mời quý vị gặp Ban hướng dẫn Thiếu Niên-Thiếu Nhi (Children’s Ministry) sau giờ thờ phượng (c. Thái-An, c.Thảo, c.Diễm-Ngân) để ghi danh & bàn về các mục vụ cho các em.

 

Nếu quý vị có muốn cho con/em/cháu của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần pre-music, xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai: dieumai78@hotmail.com