Ocean

Thông Báo

Lớp Kinh Thánh tối thứ Tư tạm nghỉ - Lớp sẽ bắt đầu lại vào thứ Tư 5/1/22

The Wednesday Bible class will resume on the 1/5/2022. 

Thứ Sáu 31/12/21

 • Các buổi học KT & Cầu Nguyện tạm nghỉ.  Lớp sẽ bắt đầu lại vào 7/1/2022.  

 • Ban Thanh Tráng sinh hoạt cuối năm tại nhà thờ lúc 8:00 PM.  Ăn tối theo kiểu pot-luck.

Chúa Nhật 2/1/22

 • Lễ Tiệc Thánh - Happy New Year/ Chúc Mừng Năm Mới 2022 

Thứ Sáu 7/1/22 & Sáng Chúa Nhật 9/1/22

 • Cầu Nguyện Đầu Năm   

 • College & Career Retreat

  • Theme: Pursue.  Speaker: TĐ. David Pham.

  • All college students & career, please sign up with Pastor David, if you are planning to join

 • Tối thứ Sáu - Cầu Nguyện Đầu Năm lúc 7:00 PM tại nhà thờ

 • Sáng Chúa Nhật - Giờ Tĩnh Nguyện lúc 9:00 AM

Thứ Bảy 8/1/22 

 • Họp Ban Chấp Hành hàng tháng lúc 11:00 AM tại nhà thờ

Chúa Nhật 23/1/22

 • Hội Đồng Thường Niên 47 - Khai Trình Sổ Sách    

 • Xin các Ban Ngành vui lòng gởi bản Tổng Kết Sinh Hoạt của Ban mình đến A. Phạm Nguyên Vũ qua vu.pham05@gmail.com để kịp chuẩn bị cho Bản Tổng Kết Hội Thánh.

 • Thủ quỹ các Ban gởi sổ quỹ của của Ban mình cho A. Trương Triệu Vinh.

Thứ Bảy 29/1/22

 • Chương Trình Văn Nghệ Mừng Xuân 2022 - Nhâm Dần

 • Xin liên lạc cô Hồng Bích để đóng góp các tiết mục văn nghệ.

 • Ẩm Thực: potluck, nhưng dưới sự điều phối của Ban Ẩm Thực HT. 

Dâng Hiến/ Offerings

 • Xin quý Hội thánh vui lòng gởi check Dâng Hiến đến nhà thờ theo điạ chỉ 3300 S. Bumby Ave.  Orlando, FL. 32806 (Please send the Offering checks to the church address).  

 • Xin viết rõ trong check: Vietnamese Alliance Church (vì nhà bank yêu cầu, nếu viết tắt V.A.C, họ sẽ không nhận check)

 • Quỹ Tương Trợ/ Mutual - Support Fund của Hội thánh vẫn tiếp tục nhận tiền dâng của quý con cái Chúa.

 • Quỹ Sinh Viên Thần Học của HT, đặc biệt cho sinh viên học Thần Học Mục Vụ (tiếng Anh) tại Hoa Kỳ/ Scholarship Fund for Theological students (especially English speaking)   

 • Quỹ Cơ Sở HT. Xin quý Hội thánh tiếp tục cầu nguyện và dự phần trong việc dâng hiến cho việc bảo trì cơ sở nhà Chúa.   

 • Xin quý HT tiếp tục cầu nguyện cho các nhu cầu của HT và đặc biệt là cho sự hiệp một của HT; và mỗi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh và tình yêu thương của Ngài để góp phần xây dựng HT của Chúa tại đây và làm sáng Danh Ngài. | Please continue to pray for our unity in Christ and that we’re filled with the Holy Spirit and His love to build-up His church here in Orlando to glorify His Name.

 • Xin Chúa cho mỗi chúng ta giữ được mối tương giao mật thiết với Chúa hàng ngày. May God help us keeping our personal and intimate relationship daily with Him.

 • Xin Chúa ban ơn đặc biệt cho thầy David Pham trong linh trình hầu việc Chúa với HT, chăm sóc tâm linh cho các em Thanh Niên & Mục vụ Anh Ngữ.  May God give pastor David Pham strength and wisdom to serve God among our youths and the English-speaking congregants.

 • Sức khỏe của quý Mục sư, Giáo sĩ: Mục sư Phạm H. Lạc, Bà MS Huỳnh T. Diệu-Hồng, ÔBGS Rick & Beth Drummond, BQPMS Huỳnh Văn Liêu, Bà Nguyễn thị Hoa (nhạc mẫu Ô. Hồ B. Hùng), Bà QP. Hồ Ngọc Quang, cháu Phillip Hồ, Bà QP. Quách Huệ Lai, Bà Va Thị Lan, các đầy tớ và quý con cái Chúa lớn tuổi gần xa có bệnh được sớm hồi phục sức khỏe. Xin ý Chúa được nên trên đời sống của quý con cái Chúa.  

Chương Trình Hàng Tuần:

Thứ Tư |  Every Wednesday

7:15 PM:

Chương trình học Kinh Thánh thứ tư hàng tuần online

Weekly Wednesday Bible study online

Thứ Sáu |  Every Fridays

7:00 PM:

Ban Nam Giới, Ban Phụ Nữ, Ban Thanh Niên - học Kinh Thánh và cầu nguyện qua zoom hoặc gọi điện thoại. 

7:30 PM: 

Ban F.A.I.T.H học Kinh Thánh và cầu nguyện online

F.A.I.T.H. weekly prayer meeting and Bible study online

8:00 PM:

Chương trình Cầu nguyện & Học Kinh Thánh hàng tuần của Hội Thánh. 

 Chúa Nhật | Every Sunday:

9:00AM - 9:30 AM:

Tĩnh Nguyện - Prayer & Devotion

9:45AM - 10:30AM:

Trường Chúa Nhật | Sunday School: 9:45am-10:30am

10:45AM:

Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ

Lưu Ý: Chúa Nhật đầu tháng sẽ không có chương trình Anh Ngữ

1:00PM - 1:30PM:

Lớp Việt Ngữ | Vietnamese class

Children’s Ministry (CM) | Mục vụ Thiếu Niên-Thiếu Nhi (TN-TN) (cho các em nhỏ đến lớp 8 | for children up to 8th grade) - xin mời quý vị gặp Ban hướng dẫn Thiếu Niên-Thiếu Nhi (Children’s Ministry) sau giờ thờ phượng (c. Thái-An, c.Thảo, c.Diễm-Ngân) để ghi danh & bàn về các mục vụ cho các em.

 

Nếu quý vị có muốn cho con/em/cháu của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần pre-music, xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai: dieumai78@hotmail.com