Ocean

Thông Báo

Chân Thành Chúc Mừng Các Thanh Niên Tốt Nghiệp Trung Học & Đại Học Năm Học 2022  

 •  High School:  Hồng Ân Phạm, Michelle Nguyễn, Nhật Anh Tăng, Jenny Bùi, Carden Nguyễn

 • College:         Stephany Phạm (BS in Medical Field - University of Florida

​                              Nguyễn Nhật Lệ Hằng (D. O - University of South Florida)​​

Chúa Nhật 12/6/22

 • Các lớp Trường Chúa Nhật trở lại học bình thường

 • Xin quý phụ huynh đưa con em mình đang học lớp Giáo Lý Căn Bản (tiếng Anh) đến lớp lúc 9:45 AM.

 • Thờ Phượng Chúa ngày Chúa Nhật vào lúc 10:45AM

  • Việt Ngữ: Tại nhà thờ và qua livestream

  • Tiếng Anh: Tại phòng gym nhà thờ 

Chúa Nhật 19/6/22 - Lễ Cha/ Father's Day    

 • Tiệc Thông công mừng ngày Lễ Cha sau giờ thờ phượng Chúa.

 

2022 Vacation Bible School - Thánh Kinh Mùa Hè 2022 (20/6/22-24/6/22)    

Dâng Hiến/Offerings

 • Xin quý Hội thánh vui lòng gởi check Dâng Hiến đến nhà thờ theo điạ chỉ 3300 S. Bumby Ave.  Orlando, FL. 32806 (Please send the Offering checks to the church address).  

 • Xin viết rõ trong check: Vietnamese Alliance Church (vì nhà bank yêu cầu, nếu viết tắt V.A.C, họ sẽ không nhận check)

 • Quỹ Tương Trợ/ Mutual - Support Fund của Hội thánh vẫn tiếp tục nhận tiền dâng của quý con cái Chúa.

 • Quỹ Sinh Viên Thần Học của HT, đặc biệt cho sinh viên học Thần Học Mục Vụ (tiếng Anh) tại Hoa Kỳ/ Scholarship Fund for Theological students (especially English speaking)   

 • Quỹ Cơ Sở HT. Xin quý Hội thánh tiếp tục cầu nguyện và dự phần trong việc dâng hiến cho việc bảo trì cơ sở nhà Chúa.   

Cầu Nguyện

 • Xin Chúa cho mỗi chúng ta giữ được mối tương giao mật thiết với Chúa hàng ngày. May God help us keeping our personal and intimate relationship daily with Him.

 • MSQN. Ông Thái An và gia đình được ơn Chúa trong linh trình hầu việc Chúa.

 • Xin Chúa ban ơn đặc biệt cho thầy David Pham trong linh trình hầu việc Chúa với HT, chăm sóc tâm linh cho các em Thanh Niên & Mục vụ Anh Ngữ.

 • Sức khỏe của quý Mục sư, Giáo sĩ: Mục sư Phạm H. Lạc, Bà MS Huỳnh T. Diệu-Hồng, ÔBGS Rick & Beth Drummond, BQPMS Huỳnh Văn Liêu, Bà Nguyễn thị Hoa (nhạc mẫu Ô. Hồ B. Hùng), Bà QP. Hồ Ngọc Quang, cháu Phillip Hồ, Bà QP. Quách Huệ Lai, Bà Va Thị Lan, các đầy tớ và quý con cái Chúa lớn tuổi gần xa có bệnh được sớm hồi phục sức khỏe. Xin ý Chúa được nên trên đời sống của quý con cái Chúa.  

 • Trường Chúa Nhật, Mục vụ Anh ngữ, Mục vụ Thiếu Niên-Thiếu Nhi (TN-TN) Children’s Ministry (CM), các Ban Ngành HT. | Our church’s Christian Education program including Sunday School and other ministries.   

 • Thánh Kinh Mùa Hè 2022/ 2022 Vacation Bible School (20/6/22-24/6/22)

 • LIFE 2022 Conference- July 5-9, 2022 at Marriott World Center Orlando.  Một số thanh niên HT sẽ tham dự.

 • Cầu nguyện cho Tổng Thống cũng như các nhà lãnh đạo từ cấp Liên Bang đến Tiểu Bang của đất nước Hoa Kỳ, nơi chúng ta đang sinh sống, thật sự kính sợ Chúa, được sự khôn ngoan đến từ Chúa để lãnh đạo đất nước này đi trong đường lối của Ngài.

Chương Trình Hàng Tuần:

Thứ Tư |  Every Wednesday

7:15 PM:

Chương trình học Kinh Thánh thứ tư hàng tuần online

Weekly Wednesday Bible study online

Thứ Sáu |  Every Fridays

7:00 PM:

Ban Nam Giới, Ban Phụ Nữ, Ban Thanh Niên - học Kinh Thánh và cầu nguyện qua zoom hoặc gọi điện thoại. 

7:30 PM: 

Ban F.A.I.T.H học Kinh Thánh và cầu nguyện online

F.A.I.T.H. weekly prayer meeting and Bible study online

8:00 PM:

Chương trình Cầu nguyện & Học Kinh Thánh hàng tuần của Hội Thánh. 

 Chúa Nhật | Every Sunday:

9:00AM - 9:30 AM:

Tĩnh Nguyện - Prayer & Devotion

9:45AM - 10:30AM:

Trường Chúa Nhật | Sunday School: 9:45am-10:30am

10:45AM:

Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ

Lưu Ý: Chúa Nhật đầu tháng sẽ không có chương trình Anh Ngữ

1:00PM - 1:30PM:

Lớp Việt Ngữ | Vietnamese class

Children’s Ministry (CM) | Mục vụ Thiếu Niên-Thiếu Nhi (TN-TN) (cho các em nhỏ đến lớp 8 | for children up to 8th grade) - xin mời quý vị gặp Ban hướng dẫn Thiếu Niên-Thiếu Nhi (Children’s Ministry) sau giờ thờ phượng (c. Thái-An, c.Thảo, c.Diễm-Ngân) để ghi danh & bàn về các mục vụ cho các em.

 

Nếu quý vị có muốn cho con/em/cháu của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần pre-music, xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai: dieumai78@hotmail.com