top of page
Ocean

Thông Báo

1. Thứ Tư 21/2/24 & 28/2/24 - Học Kinh Thánh Hàng Tuần              

 • Lớp  bắt đầu lúc 7:30 PM qua zoom. 

2. Thứ Sáu 23/2/24- Học Kinh Thánh & Cầu Nguyện Hàng Tuần

 • Ban Nam Giới - Phụ Nữ lúc 7:00 PM,  qua zoom. 

 • Ban FAITH & Thanh Niên học Kinh Thánh lúc 7:30 PM tại nhà thờ. 

 • Ban Trung Tráng Niên cùng cầu nguyện & học chung Kinh Thánh với HT lúc 8:00 PM  qua zoom.

3. Thứ Bảy 24/2/24 - Tang lễ Ô. Đoàn Thảo

 • 9:00 AM – 11:00 AM – Nghi Lễ Phát Tang (dành cho tang quyến)

 • 11:00 AM – 12:00 PM – Viếng linh cữu.

 • 12:00 PM – 1:00 PM - Lễ Tang

 • Địa điểm: Baldwin Fairchild At Chapel Hill (2420 Harrel Rd. Orlando 32818)

4. Thứ Bảy 24/2/24 - Movie Under the Stars

 • Children's Ministry is hosting a Movie Under The Stars at the gym at 6:00 PM. Please come join us for the showing of the Pixar film, UP!  Pizza and snacks will be provided!  

5. Chúa Nhật 25/2/24 

 • Giờ Tĩnh Nguyện & Các lớp Trường Chúa Nhật trở lại bình thường. The Morning Devotion time & All Sunday School classes will resume this Sunday. Xin quý con cái Chúa cũng khuyến khích lẫn nhau cũng như con em mình dành thì giờ tham dự học Lời Chúa.

 • Thờ Phượng Chúa -

 

Các Vấn Đề Cầu Nguyện / Prayer Requests:

 • Xin Chúa Thánh Linh an ủi, thêm sức cho bà Quả phụ Đoàn Thảo, GĐ. AC. Quốc-Hạnh, AC. Việt-Hạnh. C. Thúy Đoàn cùng toàn thể tang quyến khi tiễn đưa Ô. Đoàn Thảo (Chồng/ Cha/ Ông) về nước Chúa ngày thứ Tư 14/2/24 vừa qua. Tang lễ sẽ cử hành tại Baldwin Fairchild At Chapel Hill vào thứ Bảy 24/2/24 lúc 12:00 PM. Kính mời quý Hội thánh cùng tham dự.

 • Xin Chúa gìn giữ và ban sức khỏe cho các chị Lê thị Hòa (vợ anh Đặng Xuân Khánh), Đỗ Thúy Ái (vợ anh Triều), cùng Nguyễn thị Mai Hân (vợ anh Thanh) và Lý Vy (vợ anh Toàn) và Nguyễn Chelsy (con của AC Kiệt Mai), C. Lan Anh (vợ anh David) trong lúc mang thai cho đến ngày sinh.   

 • Sức khỏe của quý Mục sư, Giáo sĩ: Mục sư Phạm H. Lạc, Bà MS Huỳnh T. Diệu-Hồng, ÔBGS Rick & Beth Drummond, BQPMS Huỳnh Văn Liêu, Bà Nguyễn thị Hoa (nhạc mẫu Ô. Hồ B. Hùng), Bà QP. Hồ Ngọc Quang, cháu Phillip Hồ, Bà QP. Quách Huệ Lai, ÔB. Hồ Thoàng, Bà Phan Văn Vân (thân mẫu chị Kim Thoa & BS. Nam), Bà Đoàn Thảo, Thầy Phan Hữu Diêu, anh Lê Việt Cường, bà quả phụ Nguyễn Hữu Trí (nhũ danh Lê thị Hoa), Bà Hồng Phương, Bà Hồ Phiên cùng các đầy tớ và quý con cái Chúa lớn tuổi gần xa có bệnh được sớm hồi phục sức khỏe. Xin ý Chúa được nên trên đời sống của quý con cái Chúa.a

 • Xin HT cầu nguyện đặc biệt để Chúa chữa bệnh cho A Nguyễn Hùng Anh, A Nguyễn Thành Lộc, BMS Lê Hoàng Thái An, Ô Nguyễn Thành Tuyển, Ô Nguyễn Ngọc Mân và OB Võ Nhân Hiền.

 • Xin Chúa cho quý tân tín hữu mới tin Chúa trong dịp Lễ Tạ ơn & Giáng Sinh vừa qua được trưởng thành trong Chúa mỗi ngày (C. Thảo, C. Hòa, Ô. Long Nguyễn, Ô. Đức Nguyễn, A. Thái Nguyễn,  & C. Thanh, AC. Lai-Mỹ, C. Trần Thúy Hằng, A. Dũng (bà con của C. Nguyệt-Tâm).

 • A Trần Lai và vợ là chị Mỹ (vừa mới cầu nguyện tin Chúa), xin Chúa giúp anh chị giữ vững được đức tin và  cho chân của A. Lai sớm được bình phục để AC có thể đến thờ phượng Chúa hàng tuần. 

 • Xin Chúa tể trị và ban ơn lên công việc Chúa tại Giáo Hạt VN Hoa Kỳ, cho MSGHT Huỳnh Văn Linh & Ban Chấp Hành GH được ơn Chúa, hầu việc Chúa trong tinh thần kính sợ Chúa; cho tôi con Chúa được sự bình tâm và tin vào quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. 

 • Xin Chúa cho mỗi chúng ta giữ được mối tương giao mật thiết với Chúa hàng ngày (May God help us keeping our personal and intimate relationship daily with Him).

 • MSQN. Ông Thái An và gia đình được ơn Chúa trong linh trình hầu việc Chúa, lãnh đạo Hội Thánh.

 • TĐ. Phạm Quốc Tế được ơn Chúa trong việc hướng dẫn Lời Chúa lớp TCN, Tĩnh Nguyện hàng tuần...

 • Thầy David Pham trong linh trình hầu việc Chúa với HT, chăm sóc tâm linh cho các em Thanh Niên & Mục vụ Anh Ngữ (May God grant Pastor David Pham strength and wisdom to serve God among our youths and the English-speaking congregants).  

 • Trường Chúa Nhật, Mục vụ Anh ngữ, Children’s Ministry (CM), các Ban Ngành HT (Our church’s Christian Education Ministry including Sunday School and other ministries groups).   

 • Cầu nguyện cho Tổng Thống cũng như các nhà lãnh đạo từ cấp Liên Bang đến Tiểu Bang của đất nước Hoa Kỳ, nơi chúng ta đang sinh sống, thật sự kính sợ Chúa, được sự khôn ngoan đến từ Chúa để lãnh đạo đất nước này đi trong đường lối của Ngài.

 • Công việc Chúa tại Cambodia, Việt Nam & Đài Loan qua các Giáo sĩ Bùi Kim Ngọc, Nguyễn Thành An, Đặng Chính, GS. Trần Nghị (Japan)...

Children’s Ministry (CM) | Mục vụ Thiếu Niên-Thiếu Nhi (TN-TN) (cho các em nhỏ đến lớp 8 | for children up to 8th grade) - xin mời quý vị gặp Ban hướng dẫn Thiếu Niên-Thiếu Nhi (Children’s Ministry) sau giờ thờ phượng (c. Thái-An, c.Thảo, c.Diễm-Ngân) để ghi danh & bàn về các mục vụ cho các em.

 

Nếu quý vị có muốn cho con/em/cháu của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần pre-music, xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai: dieumai78@hotmail.com

bottom of page