Thông Báo

Vì tình hình dịch bệnh coronavirus còn đang lan rộng, MSQN. & BCHHT quyết định tạm hoãn lại việc mở cửa cơ sở nhà Chúa cho các sinh hoạt của Hội thánh trong tuần cho đến khi có thông báo mới.  Các lớp học Kinh Thánh thứ Tư, Học Kinh Thánh & Cầu Nguyện thứ Sáu của HT tiếp tục tiến hành qua zoom.  Cơ sở nhà Chúa chỉ mở cửa vào ngày Chúa Nhật cho chương trình thờ phượng Chúa và các sinh hoạt khác cần thiết sau giờ nhóm.  Việc đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và "giữ khoảng cách giao tiếp" theo hướng dẫn của CDC vẫn tiếp tục được thực hiện khi đến nhà thờ.

The church will postpone to re-open door for all church activities in person at church during weekday due to the spreading of the coronavirus until further notice.  The church will only open on Sunday for worship service and other related and needed functions.  Wearing masks, frequently washing hands and social distancing practice per CDC guidelines continue to be implemented while conducting church activities. 

Dâng Hiến:  Xin quý Hội thánh vui lòng gởi check đến nhà thờ at 3300 S. Bumby Ave.  Orlando, FL. (Please send the Offering checks to the church address). 

Xin viết rõ trong check: Vietnamese Alliance Church (vì nhà bank yêu cầu, nếu viết tắt V.A.C, họ sẽ không nhận check).​

Chương Trình Hàng Tuần:

Thứ Tư |  Every Wednesday

7:15 PM:

Chương trình học Kinh Thánh thứ tư hàng tuần tại nhà thờ.

Weekly Wednesday Bible study at church.

Thứ Sáu |  Every Fridays

7:00 PM:

Ban NG, Ban PN, Ban TN - học Kinh Thánh và cầu nguyện qua zoom hoặc gọi điện thoại. 

7:30 PM: 

Ban F.A.I.T.H học Kinh Thánh và cầu nguyện trong 3 tối thứ Sáu đầu tháng

F.A.I.T.H. weekly prayer meeting and Bible study @ 7:30pm on the first 3 Fridays of each month. 

8:00 PM:

Chương trình Cầu nguyện & Học Kinh Thánh hàng tuần của Hội Thánh. 

 Chúa Nhật | Every Sunday:

9:00AM - 9:30 AM:

Tĩnh Nguyện - Prayer & Devotion

9:45AM - 10:30AM:

Trường Chúa Nhật | Sunday School: 9:45am-10:30am

10:45AM:

Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ

Lưu Ý: Chúa Nhật đầu tháng sẽ không có chương trình Anh Ngữ

1:00PM - 1:30PM:

Lớp Việt Ngữ | Vietnamese class

Children’s Ministry (CM) | Mục vụ Thiếu Niên-Thiếu Nhi (TN-TN) (cho các em nhỏ đến lớp 8 | for children up to 8th grade) - xin mời quý vị gặp Ban hướng dẫn Thiếu Niên-Thiếu Nhi (Children’s Ministry) sau giờ thờ phượng (c. Thái-An, c.Thảo, c.Diễm-Ngân) để ghi danh & bàn về các mục vụ cho các em.

 

Nếu quý vị có muốn cho con/em/cháu của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần pre-music, xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai: dieumai78@hotmail.com

About the C&MA

We desire to know Jesus Christ as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King and to complete His Great Commission.

Together as a Christ-centered, Acts 1:8 family, we will Love, Proclaim, Reach, and Launch.

ADDRESS

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
3300 South Bumby Avenue
Orlando, FL 32806

(407) 816-5888

Hội Thánh Tin Lành CMA Orlando - 2020