top of page
Ocean

Thông Báo

THÔNG BÁO MỚI/ UPDATED INFORMATION

1. Lễ Tưởng Niệm/ Memorial Service for Ô. Mục sư Giáo sĩ Rick Drummond:                 

 • Thời gian: 2:00 PM thứ Bảy 6/7/2024

 • Địa điểm: Neighborhood Alliance Church - 301 Markham Woods Rd. Longwood, FL 32779.

 • Message from Bà Beth: "Thanks to the many of you who have reached out in love to express condolences on my Rick passing. Here is the link to the new obituary page at Baldwin Brothers: https://baldwincremation.com/obituaries/richard-drummond/

 • Also, many have expressed that they would like to attend the Memorial Service on July 6th in person, but are just not going to be able to do so. This is the link for the live stream: https://www.youtube.com/live/W5127lIuHWM?si=JBYYMIBxyEgLSpNk

 

2. Lake Swan Camp, Melrose FL (19/7/24 - 21/7/24)                  

 • Xin quý Phụ huynh ghi danh cho con em mình (Middle School & up) với thầy David Phạm.  Camp registration is open!

3. Children Ministry Activity - Back To School Event on August 2024                  

 • Potluck Lunch - Time & Place: 1:00 PM- 4:00 PM @ Enders Park Clubhouse 947 Fern Ave. Orlando, 32814

 

LỊCH CẦU NGUYỆN - THỜ PHƯỢNG - SINH HOẠT THÁNG 7/2024

1. Thứ Tư 3/7/24, 10/7/24, 17/7/24, 24/7/24 & 31/7/24 - Buổi Học Kinh Thánh Hàng Tuần               

 • Kính mời quý HT cùng tham dự. 

2. Thứ Sáu 5/7/24, 12/7/24, 19/7/24 & 26/7/24 - Học Kinh Thánh & Cầu Nguyện Hàng Tuần

 • Ban Nam Giới - Phụ Nữ lúc 7:00 PM  qua zoom 

 • Youth Group & FAITH lúc 7:30 PM

 • Ban Trung Tráng Niên cùng cầu nguyện & học chung Kinh Thánh với HT lúc 8:00 PM  qua zoom.

3. Chúa Nhật 7/7/24 -                 

 • Các lớp TCN trở lại bình thường lúc 9:45 AM/ All Sunday School Classes will resume as normal at 9:45 AM. 

 • Thờ Phượng Chúa - Joint Service

  • Việt Ngữ: Tại phòng nhóm chính và qua livestream @ https://www.tinlanhorlando.com/ lúc 10:45 AM. 

  • English service will resume on 07/14/24 @10:45 AM @ the gym.

4. Thứ Bảy 13/7/24 - Thăm Viếng Chứng Đạo                 

 • Thời gian: từ 9:30 AM - 1:00 PM. Xin quý con cái Chúa cùng tham dự. 

5. Thứ Bảy 27/7/24 -                 

 • Hội Đồng Bồi Linh Nam Giới - Phụ Nữ vùng Florida từ 9:30 AM. Xin quý con cái Chúa liên lạc TĐ. Phạm Quốc Tế để biết thêm chi tiết. 

 

Các Vấn Đề Cầu Nguyện / Prayer Requests:

 • Trường Chúa Nhật, Mục vụ Anh ngữ, Children’s Ministry (CM), các Ban Ngành HT (Our church’s Christian Education Ministry including Sunday School and other ministries groups).  

 • Lớp học Giáo Lý Báp-têm qua zoom: xin Chúa giục lòng & cho quý tân tín hữu có thể dành thì giờ vào học trọn khóa học

 • Lake Swan Camp for Youth (Melrose, FL - 07/19/24- 07/21/24)

 • Cầu nguyện cho các cháu ấu nhi: Riley Nguyễn (Ryan-Khánh Ngọc), Noah Nguyễn (Chelsey), William Khải Minh Đỗ (Truyền-Ái), Sophia Xuân Mai Đặng (Khánh-Hòa), Milana Victoria Harness (David-Lan Anh) & Christine Ann Trần (Thanh-Mai Hân) được khỏe mạnh, mau lớn và sớm trở nên con cái yêu dấu của Chúa. Xin Chúa ban ơn cho các phụ huynh, gia đình được ơn Chúa trong sự nuôi dưỡng con cái trong đường lối thánh của Ngài.

 • Xin Chúa tiếp tục gìn giữ và ban sức khỏe cho các chị Vy Vy (vợ anh Toàn),  và C. Ngoc Giàu (Quốc Khánh-con TĐ. Tế-Dung) trong lúc mang thai cho đến ngày sinh.   

 • Sức khỏe của quý Mục sư, Giáo sĩ: Mục sư Phạm H. Lạc, Bà MS Huỳnh T. Diệu-Hồng, Bà Giáo sĩ Beth Drummond, BQPMS Huỳnh Văn Liêu, Bà Nguyễn thị Hoa (nhạc mẫu Ô. Hồ B. Hùng), Bà QP. Hồ Ngọc Quang, cháu Phillip Hồ, Bà QP. Quách Huệ Lai, ÔB. Hồ Thoàng, Bà Phan Văn Vân (thân mẫu chị Kim Thoa & BS. Nam), Bà Đoàn Thảo, Thầy Phan Hữu Diêu, anh Lê Việt Cường, bà quả phụ Nguyễn Hữu Trí (nhũ danh Lê thị Hoa), Bà Hồng Phương, Bà Hồ Phiên cùng các đầy tớ và quý con cái Chúa lớn tuổi gần xa có bệnh được sớm hồi phục sức khỏe. Xin ý Chúa được nên trên đời sống của quý con cái Chúa.a

 • Xin HT cầu nguyện đặc biệt để Chúa chữa bệnh cho A Nguyễn Hùng Anh, A Nguyễn Thành Lộc, BMS Lê Hoàng Thái An, Ô Nguyễn Thành Tuyển, OB Võ Nhân Hiền.

 • Xin Chúa cho quý tân tín hữu mới tin Chúa trong thời gian vừa qua được trưởng thành trong Chúa mỗi ngày: C. Tú, A. Trung Phạm, AC. Lai-Mỹ, C. Trần Thúy Hằng, A. Dũng & C. Huệ (sức khỏe tinh thần của chị hiện rất yếu),  C. Thảo, C. Hòa, Ô. Long Nguyễn, Ô. Đức Nguyễn, A. Thái Nguyễn, C. Thanh, OB. Trí-Hoàn...

 • Xin Chúa tể trị và ban ơn lên công việc Chúa tại Giáo Hạt VN Hoa Kỳ, cho MSGHT Huỳnh Văn Linh & Ban Chấp Hành GH được ơn Chúa, hầu việc Chúa trong tinh thần kính sợ Chúa; cho tôi con Chúa được sự bình tâm và tin vào quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. 

 • Xin Chúa cho mỗi chúng ta giữ được mối tương giao mật thiết với Chúa hàng ngày (May God help us keeping our personal and intimate relationship daily with Him).

 • MSQN. Ông Thái An và gia đình được ơn Chúa trong linh trình hầu việc Chúa, lãnh đạo Hội Thánh.

 • TĐ. Phạm Quốc Tế được ơn Chúa trong việc hướng dẫn Lời Chúa lớp TCN, Tĩnh Nguyện hàng tuần...

 • Thầy David Pham trong linh trình hầu việc Chúa với HT, chăm sóc tâm linh cho các em Thanh Niên & Mục vụ Anh Ngữ (May God grant Pastor David Pham strength and wisdom to serve God among our youths and the English-speaking congregants).  

 • Cầu nguyện cho Tổng Thống cũng như các nhà lãnh đạo từ cấp Liên Bang đến Tiểu Bang của đất nước Hoa Kỳ, nơi chúng ta đang sinh sống, thật sự kính sợ Chúa, được sự khôn ngoan đến từ Chúa để lãnh đạo đất nước này đi trong đường lối của Ngài.

 • Công việc Chúa tại Cambodia, Việt Nam & Đài Loan qua các Giáo sĩ Bùi Kim Ngọc, Nguyễn Thành An, Đặng Chính, GS. Trần Nghị (Japan)...

Children’s Ministry (CM) | Mục vụ Thiếu Niên-Thiếu Nhi (TN-TN) (cho các em nhỏ đến lớp 5 | for children up to 5th grade) - xin mời quý vị gặp Ban hướng dẫn Thiếu Niên-Thiếu Nhi (Children’s Ministry) sau giờ thờ phượng (c. Kim Thu, Jackie Phạm or David Huynh) để ghi danh & bàn về các mục vụ cho các em.

 

Nếu quý vị có muốn cho con/em/cháu của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần pre-music, xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai: dieumai78@hotmail.com

bottom of page