Ocean

Thông Báo

Cầu Thay/ Prayer Requests:

 • Xin Chúa tể trị và ban ơn lên công việc Chúa tại Giáo Hạt VN Hoa Kỳ, cho MSGHT lâm thời Phạm Hùng & Ban Chấp Hành GH được ơn Chúa, hầu việc Chúa trong tinh thần kính sợ Chúa, cho ÔB. Mục sư Hồ Hiếu Hạ trong những ngày tháng tới, tiếp tục hầu việc Chúa trong ơn Chúa ban, đặc biệt trong việc rao truyền danh Chúa. 

 • Xin Chúa tiếp tục cho Ô Hồ Thoàng, Bà Mục sư Huỳnh Diệu Hồng, Bà Phan Văn Vân, thân mẫu chị Kim Thoa (BS. Nam), anh Nguyễn Hùng Kiệt, anh Chế Anh Tuấn được hoàn toàn bình phục. 

 • Xin Chúa cho ÔB. Giáo sĩ Drummond được khỏe mạnh, bình an và ổn định trong nơi ở mới tại khu Dưỡng Lão (Assisted Living Facility) (431 Orange Dr. Appt 108  Altamonte Springs, FL 32701.  

 • Bé Sarah 5 tuổi (con gái chị Adriana) được hoàn toàn lành bệnh (khối u trong não). 

 • Thánh Lễ Báp-têm vào Chúa Nhật 16/10/22.  Xin Chúa tiếp tục đồng hành, thêm đức tin cho các học viên các lớp Giáo Lý Căn Bản. 

 • Chương Trình Truyền Giảng dịp Lễ Tạ Ơn (19/11/2022). Xin quý con cái Chúa thêm lời cầu nguyện, mời gọi thân hữu. Xin Chúa cho việc tổ chức được chu đáo và trọn vẹn trong ơn Chúa/ Thanksgiving Outreach Event 11/19/22. Please pray for the event and invite your friends to come.  

 

Lịch Học Thi Kinh Thánh 2022/ 2022 Bible Verse Memorization Contest: LU-CA 2:1-21/ LUKE 2:1-21   

 • 4 - 5 yrs-old: câu 12-14/ verses 12-14   

 • 6 - 11 yrs-old: câu 8-14/ verses 8-14

 • 12 - 17 yrs-old: câu 1-14/ verses 1-14

 • 18 yrs and up:  câu 1-21/ verses 1-21

3.  Chúa Nhật 9/10/22 -  Ngày Thanh Niên Tin Lành 

 • Các lớp Trường Chúa Nhật học như thường lệ lúc 9:45 AM /All Sunday School classes resume at 9:45 AM. Please do remember to sign up for classes (both parents & children) 

 • Tiệc Thông Công sau giờ thờ phượng Chúa.

 • Ca Đoàn HT tập hát lúc 2:00 PM tại phòng nhóm chính.

 • Ban Thanh Niên bán áo T-shirt gây quỹ cho Ban. Xin quý con cái Chúa dự phần ủng hộ (Poster có dán tại nhà thờ).

 

4.  Chúa Nhật 16/10/22 -  Thánh Lễ Báp-têm

 • Thánh Lễ Báp-têm cho 14 tín hữu (Lớp Tiếng Việt: 8, tiếng Anh: 6).  

 

5.  Thứ Sáu 28/10/22 -  Fall Festival - Food, Fun & Fellowship

 • Theme: Fall In Love with Jesus – Time: 7:30 PM
  Candy & Snack donations are greatly appreciated! Please reach out to the CM Leadership Team (C. Phương Thảo, C. Kim Thu hoặc C. Xuân Hạnh) for questions and volunteering opportunities.   

Cầu Nguyện

 • Xin Chúa cho mỗi chúng ta giữ được mối tương giao mật thiết với Chúa hàng ngày. May God help us keeping our personal and intimate relationship daily with Him.

 • MSQN. Ông Thái An và gia đình được ơn Chúa trong linh trình hầu việc Chúa.

 • TĐ. Phạm Quốc Tế được ơn Chúa trong việc hướng dẫn Lời Chúa lớp TCN, Tĩnh Nguyện hàng tuần..

 • Xin Chúa ban ơn đặc biệt cho thầy David Pham trong linh trình hầu việc Chúa với HT, chăm sóc tâm linh cho các em Thanh Niên & Mục vụ Anh Ngữ.  May God give pastor David Pham strength and wisdom to serve God among our youths and the English-speaking congregants.

 • Sức khỏe của quý Mục sư, Giáo sĩ: Mục sư Phạm H. Lạc, Bà MS Huỳnh T. Diệu-Hồng, ÔBGS Rick & Beth Drummond, BQPMS Huỳnh Văn Liêu, Bà Nguyễn thị Hoa (nhạc mẫu Ô. Hồ B. Hùng), Bà QP. Hồ Ngọc Quang, cháu Phillip Hồ, Bà QP. Quách Huệ Lai, các đầy tớ và quý con cái Chúa lớn tuổi gần xa có bệnh được sớm hồi phục sức khỏe. Xin ý Chúa được nên trên đời sống của quý con cái Chúa.  

 • Trường Chúa Nhật, Mục vụ Anh ngữ, Mục vụ Thiếu Niên-Thiếu Nhi (TN-TN) Children’s Ministry (CM), các Ban Ngành HT. | Our church’s Christian Education program including Sunday School and other ministries.   

 • Ngày Thanh Niên Tin Lành (9/10/22) 

 • Truyền Giảng Dịp Lễ Tạ Ơn (19/11/22)

 • Cầu nguyện cho Tổng Thống cũng như các nhà lãnh đạo từ cấp Liên Bang đến Tiểu Bang của đất nước Hoa Kỳ, nơi chúng ta đang sinh sống, thật sự kính sợ Chúa, được sự khôn ngoan đến từ Chúa để lãnh đạo đất nước này đi trong đường lối của Ngài.

 • Công việc Chúa tại Cambodia, Việt Nam & Đài Loan qua các Giáo sĩ Bùi Kim Ngọc, Nguyễn Thành An, Đặng Chính, GS. Trần Nghi. (Japan)

Chương Trình Hàng Tuần:

Thứ Tư |  Every Wednesday

7:30 PM:

Chương trình học Kinh Thánh thứ tư hàng tuần online

Weekly Wednesday Bible study online

Thứ Sáu |  Every Fridays

7:00 PM:

Ban Nam Giới, Ban Phụ Nữ học Kinh Thánh và cầu nguyện qua zoom hoặc gọi điện thoại. 

7:30 PM: 

Ban F.A.I.T.H học Kinh Thánh và cầu nguyện online

F.A.I.T.H. weekly prayer meeting and Bible study online

Ban Thanh Niên - Bible study 

8:00 PM:

Chương trình Cầu nguyện & Học Kinh Thánh hàng tuần của Hội Thánh. 

 Chúa Nhật | Every Sunday:

9:00AM - 9:30 AM:

Tĩnh Nguyện - Prayer & Devotion

9:45AM - 10:30AM:

Trường Chúa Nhật | Sunday School: 9:45am-10:30am

10:45AM:

Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ & Anh Ngữ

Lưu Ý: Chúa Nhật đầu tháng sẽ không có chương trình Anh Ngữ

Children’s Ministry (CM) | Mục vụ Thiếu Niên-Thiếu Nhi (TN-TN) (cho các em nhỏ đến lớp 8 | for children up to 8th grade) - xin mời quý vị gặp Ban hướng dẫn Thiếu Niên-Thiếu Nhi (Children’s Ministry) sau giờ thờ phượng (c. Thái-An, c.Thảo, c.Diễm-Ngân) để ghi danh & bàn về các mục vụ cho các em.

 

Nếu quý vị có muốn cho con/em/cháu của mình thờ phượng Chúa bằng tiếng đàn, lời ca trong phần pre-music, xin liên lạc và ghi danh với c. Diệu Mai: dieumai78@hotmail.com