top of page

Giai Đoạn Đầu
Thành Lập Hội Thánh (1975-2004)

06/1975
Trong ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, một nhóm nhỏ các tín hữu Tin Lành tị nạn từ Việt Nam đã đến Orlando và các thành phố phụ cận. Họ đã quy tụ lại bắt đầu nhóm họp thờ phượng Chúa vào Chúa nhật cuối tháng 6 năm 1975, và từ ngày đó, Hội-thánh Tin-lành Việt-nam Orlando đã được thành lập. Bởi ơn Thần-hựu của Chúa, Ngài đã đưa dẫn gia đình đầy tớ Ngài là ông bà Mục-sư Nguyễn Hoài-Đức đến thành phố Orlando trong thời gian này để thành lập Hội Thánh và hầu việc Chúa với Hội thánh Tin Lành Việt Nam Orlando từ đó đến nay. Cảm tạ ơn Chúa về sự quan phòng và dẫn dắt kỳ diệu của Chúa cho các tôi con yêu dấu của Ngài trong những ngày đầu tiên. Chúa nhật đầu tiên có khoảng 35 tín hữu gồm các tín hữu cũ từ Việt Nam và một số tân tòng (tin Chúa tại các Trại Tị Nạn). Hội thánh tiếp tục thờ phượng Chúa, gây dựng đức tin, và truyền giảng Phúc Âm cho đồng hương. Nhiều người được cứu thêm vào Hội thánh. Hội Thánh được tiếp tục tăng trưởng lớn mạnh trong ơn Ngài.

06/1986
Hội Thánh dời qua Downey Memorial Church Orlando

1988
Hội thánh Chúa lại một lần nữa dời qua nhóm họp thờ phượng Chúa tại YMCA South Orlando. 

30/10/1991
Sau gần 16 năm nhóm họp thờ phượng Chúa tại nhiều địa điểm khác nhau, Hội Thánh được Chúa cho tạo mãi được ngôi nhà thờ khang trang tọa lạc tại 7810 Albania Avenue, Orlando, Florida 32810.

25/4/1998
Lễ Đốt Giấy Nợ Nhà Thờ. Ngợi khen Chúa vì Ngài tiếp tục bạn ơn, cho Hội Thánh được phát triển thêm. Nhu cầu cần thêm phòng ốc cho các sinh hoạt của Hội Thánh được nảy sinh.

bottom of page