top of page


​​Lược Sử Xây Dựng & Phát Triển Hội Thánh
Giai Đoạn Hiện Tại (2009-Hiện Tại)

12/11/2009
Mục sư Quản Nhiệm và Thư ký Hội Thánh, đại diện Hội thánh đã ký giấy tờ với Fort Gatlin Alliance Church để nhận ngôi thánh đường này

15/11/2009
Buổi nhóm thờ phượng Chúa lần đầu tiên tại cơ sở mới. Cũng nhân Mùa Lễ Tạ Ơn 2009 nên Hội Thánh đã chọn chủ đề cho buổi nhóm đầu tiên nầy là “Lễ Cảm Tạ & Ngợi Khen” để tôi con Chúa Hội thánh cùng dâng lên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Danh Chúa về sự thành tín và lòng nhân từ thương xót vô biên của Ngài.
 
12/6/2010
Lễ Kỷ Niệm 35 Thành Lập Hội thánh và Cung Hiến Thánh Đường.
 
8/8/2015
Hội Thánh cậy ơn Chúa tổ chức lễ Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Thành lập Hội thánh. Tạ ơn Chúa vì hành trình đức tin của Hội thánh trong suốt 40 năm, Đức Chúa Trời đã tể trị, quan phòng Hội thánh qua những thăng trầm của linh trình theo Ngài.
 
10/2/2018
Lễ Tri Ân Mục sư Nguyễn Hoài Đức, Cựu Quản Nhiệm. Sau 40 Năm hầu việc Chúa nhiệt thành tại Hội thánh Orlando, đầy tớ Chúa nay đã đến tuổi hưu hạ. Trong tinh thần ngợi khen Chúa và tạ ơn Ngài, Lễ Tri Ân Đầy tớ Chúa đã được tổ chức thật ấm cúng và phước hạnh. 

​​Lược Sử Xây Dựng & Phát Triển Hội Thánh
Giai Đoạn Hiện Tại (Tiếp Theo)

11/2/2018
Lễ Bổ Nhiệm Tân Quản Nhiệm - Mục sư Nhiệm Chức Ông Thái An. Trong ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài đã sắp xếp cho Mục sư Nhiệm Chức Ông Thái An và gia đình đến Hội thánh Orlando làm Quản Nhiệm, tiếp tục đảm trách công việc Chúa tại Orlando và vùng phụ cận. Hội thánh đã cử hành lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh cho Mục sư Nhiệm Chức Ông Thái An thật long trọng, đầy ơn Chúa. Mục sư Lê Vĩnh Thạch, Giáo Hạt Trưởng là Chủ lễ và ông đã ban phát Lời Chúa trong dịp lễ.

bottom of page