Chào mừng bạn đã đến với Hội Thánh Tin Lành Orlando

Kính mời quý vị cùng tham dự chương trình Thờ Phượng

11 tháng 4, 2021 - 10:45pm

Xin nhấp vào video hoặc link bên dưới để theo dõi

https://youtu.be/MILCnSbnKQc

Vietnamese Service

Topic:                 LUÂN LÝ & TÔN GIÁO (PHẦN 2)/  MORALITY AND RELIGION (PART 2)

Kinh Thánh:      I Cô-rinh-tô 7:12-24/ I Corinthians 7:12-24

Câu Gốc:           I Cô-rinh-tô 7:24

Giảng Luận:      MSQN. Ông Thái An

 

"Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời" (I Cô-rinh-tô 7:24)

English Service

Topic:              RE-EXAMING YOUR LIFE AS MINISTRY

Scripture:       I Corinthians 7:12-24 

Key verse:      I Corinthians 7:24       

Giảng Luận:   Pastor David Pham

"Brothers and sisters, each person, as responsible to God, should remain in the situation they were in when God called them" (I Corinthians 7:24)

English Service is going at live at 10:45AM

Thời Gian Thờ Phượng & Học Kinh Thánh

Bài Giảng

Xem và nghe lại những bài giảng trong thời gian qua tại Hội Thánh

Thông Báo

Cập nhật tin tức, thông báo, và những sự kiện diễn ra hàng tuần tại Hội Thánh

Liên Lạc

Thông tin liên lạc, địa chỉ Hội Thánh Orlando

Tĩnh Nguyện

(Để xem thêm, xin click vào đây: https://www.tinlanhorlando.com/bai-giang)

http://tinlanh.org/

​Phát Thanh Tin Lành

https://vietnamese-odb.org/

​Lời Sống Hàng Ngày

https://vietchristian.com/svtk/

​Sống Với Thánh Kinh

Nhóm Học Kinh Thánh

Ban Nam Giới & Phụ Nữ

7:00 PM Thứ Sáu Hàng Tuần

Ban Thanh Tráng

8:00 PM Thứ Sáu Hàng Tuần​

Ban Faith

7:30 PM Thứ Sáu Ba Tuần Đầu Của Tháng

Ban Thanh Niên

7:00 PM Thứ Sáu Hàng Tuần

Ban Thiếu Niên

8:00 PM Thứ Sáu Hàng Tuần

Giờ Thờ Phượng

Chương Trình Thờ Phượng Việt Ngữ

​10:45 AM - 12:30 PM Chúa Nhật

Chương Trình Thờ Phượng Anh Ngữ

​10:45 AM - 12:00 PM Chúa Nhật

Tĩnh Nguyện Sáng Chúa Nhật

​9:00 AM

Trường Chúa Nhật 

9:30 AM - 10:30 AM

Giờ Sinh Hoạt

Tối Thứ Tư

Học Kinh Thánh GIữa Tuần

7:30 PM

Tối Thứ 6

Giờ Cầu Nguyện

8:00 PM - 8:40 PM

Giờ Thông Công - Sinh Hoạt Thể Thao

​8:45 PM - 10:00 PM

About the C&MA

We desire to know Jesus Christ as Savior, Sanctifier, Healer, and Coming King and to complete His Great Commission.

Together as a Christ-centered, Acts 1:8 family, we will Love, Proclaim, Reach, and Launch.

ADDRESS

Vietnamese Alliance Church of Orlando, FL
3300 South Bumby Avenue
Orlando, FL 32806

(407) 816-5888

Hội Thánh Tin Lành CMA Orlando - 2020